Josef Sudek

30.09.2016

...Bol krásny septembrový deň, po daždi a Sudek šiel po prvý krát do zamestnania. Cestou uvidel, ako sa v kaluži kúpu vrabce, ako sú šťastné z vody, zo slnka, z voľnosti. Ale ešte sa nerozhodol. To až keď prišiel do kancelárie a uvidel od zeme až k stropu kartotéky a zase kartotéky. A on mal denne vypisovať rubriky, robiť evidenciu. poďakoval teda priateľovi a povedal mu, že po ceste uvidel vrabce, že sú ako slobodní ľudia a že on nemôže mať inú existenciu než tých vrabcov. Dodával k tomu: "Tie vrabce rozhodli, že som sa stal fotografom".